Top banner
Banner

  ExCathedra.dk — Ole Bole ABC  
Categories Banner    Ole Bole ABC:

  
         
   Introduktion til siden
Om denne side
På denne side gengives uddrag fra den ikoniske læsebog Ole Bole ABC fra 1927, illustreret af en vis Robert Storm Petersen.

Blandt andet er der en samling rim til lodtrækning samt et gækkevers med en rørende historie til.

   Læsebog Ole Bole ABC, Claus Eskildsen, 1927

Omtale
En decideret klassiker inden for danske skolebøger, for ikke at sige K.L.A.S.S.I.K.E.R.E.N., er Ole Bole ABC fra 1927 af Cl. Eskildsen. (Claus Eskildsen, 1881-1947). Den udkom i flere hundrede tusinde eksemplarer og blev anvendt til undervisning i flere årtier, vel frem til omkring 1960.

Læse- og skrivefilosofien i bogen er kort sagt: 1) Skråskrift og 2) lydering. D.v.s. med vægt på »lydmetoden« i modsætning til senere tiders fokus på »ord som billeder«.

Dette er beskrevet i en kronik fra 1996 af John Brogaard i Politiken, »Ole Boles død«, hvori det bl.a. hedder om lydering og skråskrift:

En langsom progression sikrede, at næsten alle elever kunne følge med, – man lærte at krybe, før man skulle gå. Gætteri baseret på tekstsammenhæng og ordbilleder undgik man således i vidt omfang. Elementprincippet og lydmetoden anvendtes i Ole Bole ABC fra 1927, som dominerede begynderlæseundervisningen her i landet, indtil det fra midten af 1960'erne begyndte at gå ned ad bakke med læsefærdigheden hos en stadigt voksende svag elevgruppe.

Forfatterne af stavematerialet
Vi bruger også staveord, som i 1985 undersøgte næsten 10.000 skoleelevers stavefærdigheder, skriver i deres undersøgelsesrapport under overskriften 'Kuriosum': "Vi fandt en sammenhæng mellem skråskrift og godt stavestandpunkt."

Med Ole-Bole-bogen blev langt de fleste børn ikke blot i stand til at læse i første klasse, – de fik samtidig en god stavefærdighed og en hurtig, sammenbundet håndskrift.

Fra bogen
Ole Bole ABC


Rim til lodtrækning i bogen:

Ole Bole gik i Skole,
med sin Søsters røde Kjole,
kom hjem Klokken fem,
gik på Hovedet i sin Seng,
Ole vip, Ole vap, du slap!

—-—-—-—-—-—

Ele mele ming mang,
kling, klang,
ose bose bakke dej,
eje veje væk!

—-—-—-—-—-—

Bro, Bro, Brille,
Klokken ringer elleve,
Kejseren staar paa sit høje, hvide Slot,
saa hvidt som et Kridt,
saa sort som som et Kul.
Fare, Fare, Krigsmand!
Døden skal du lide.
Den, som kommer allersidst,
skal i den sorte Gryde!
Andre børnerim i bogen:

Nappe, nappe, Bjørneskind,
Bjørnen er ikke hjemme,
Bjørnen er i Kongens Gaard,
slagter 24 Faar,
24 Heste,
36 Præste,
nappe, nappe, tag mig ind!

—-—-—-—-—-—

Læs i denne Bog som Ole,
saa kan du gaa glad i Skole,
og du bliver flink og stor,
til Glæde for din Far og Mor.

—-—-—-—-—-—

Jeg kan en Vise
om Smedens Grise,
han gav dem Havre,
saa blev de magre,
han gav dem Byg,
saa skød de Ryg,
han gav dem Mælk i en lille Kop,
saa løb de og slog op.

—-—-—-—-—-—

Povl og Per vil gaa i Skov,
lille Klavs gaar bag sin Plov.
Povl og Per vil lave Sjov,
lille Klavs fik ikke Lov.
hyp, hyp, min Hest, hov, hov!

—-—-—-—-—-—

Jørgen, Jørgen Jyde
sejled' i en Gryde.
Gryden sprang,
Jørgen sang. —
Mor, Mor, nok engang!

—-—-—-—-—-—

Tommeltot faldt i Vand,
Slikkepot hjalp ham op,
Langemand bar ham Hjem,
Guldbrand redte hans Seng,
og lille Peder Spillemand løb hjem
og sa' det til Far og Mor.

—-—-—-—-—-—

Ride ride ranke,
Hesten hedder Planke,
Føllet hedder Abildgraa,
der skal Ole ride paa,
ride ride ranke.

—-—-—-—-—-—

A B C D E F G
kom nu alle og se,
H I J K L M N
kom du ogsaa, lille Ven,
O P Q R S T U
alle staar paa Række nu,
V X Y Z A Ø Aa
saadan vi vi la'dem staa.

—-—-—-—-—-—

Nu vil jeg til Byen løbe,
der i dag jeg saa vil købe
en Bog til mig,
en Pen til dig,
til Mor en Kage,
en Top til Tage,
til mig og Far
en tyk cigar.

—-—-—-—-—-—

Nu kan Ole læse
om Knold og Tot,
om Trold paa Slot,
om Ring af Guld,
om Faar med Uld,
om Hest paa Stald,
og Pisk med Knald.Div. tekstbidder fra bogen:

Mor vil bage en Kage.
kan du tage Mel, Lene.
Kan du saa søge Æg?
Du er en dygtig Pige.

—-—-—-—-—-—

Den Ko sir mu — ,
det Faar sir bæ — ,
det Lam sir mæ — ,
de Gæs sir gæk, gæk — ,
den So sir øf, øf — ,
det Føl sir hi-,hi-hi,
Den Ko sir bø-,bø.

—-—-—-—-—-—Oles gækkebrev:

En lille Engel jeg dig sender,
med Kjortel hvid og Kappe grøn,
min Vintergæk og Sommernar,
til Paaske du skal blive.
Digtet i Ribe er skrevet i Rom,
gæt saa, hvorfra Brevet kom.
Mit navn, det staar med Prikker,
pas paa det ikke stikker ...

—-—-—-—-—-—

Gækkebrevet var til »læ-re-ren« og fik følgende efterspil:

»Holder du mig saadan for Nar, lille Ole,« sagde Læreren og lo. »Da skulde jeg tage dig i Øret! Men nu skal du faa et Æg til Paaske«.
Saa fik Ole en Æske med ti smaa Æg, brune og søde. Dem delte ham med de andre.


—-—-—-—-—-—

Fød-sels-da-gen:

Der kom de! Tage var den første. Så kom Ejner og Iver. Leo kom sidst. Han havde en dejlig Bog med til Ole. Af Ejner fik Ole en Kniv, af Iver en Top med Pisk og af Tage en stor Æske med Bolsjer.

Alle sagde: »Til lykke, Ole!«

Lene havde også Besøg. Der var både Lise og Åse og Ida og Tove, og Åse havde sin lille Søster Ellen med.

»Skal vi nu lege med Piger?« sagde Leo.

Å, hvor var Bordet fint! Den hvide Dug, de fine Kopper med røde Roser på; og midt på Bordet en stor Kage med otte Lys. Men Leo væl-te-de sin Kop! »Du store Dreng kan nok ikke sidde så pænt som lille bitte Ellen,« sagde ida.

[...]

Der kom Drengene. »Kom så ind til Te, alle Mand!«, sagde Mor. Så sagde de »Farvel og tak!« og da de gik, råbte de tre gange hurra for Ole.

Hurra! Hurra! Hurra!

—-—-—-—-—-—Ole Bole ABCBottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2012-2018